Glaskonstutställning

Vinterns utställning med glaskonst av Lena Sandberg Johansson öppnar.
Träffa konstnären som är på plats och hör henne berätta om sitt skapande.
Mingel med dryck och tilltugg bjuder vi på.
Caféet är öppet och fyllt med massor av gott fika.
Fritt inträde
Utställningen pågår november 2015 – januari 2016

Lena Sandberg Johansson,f 1965 Lulesame från Jokkmokk.
Hon skapar i glas både för privatbruk, offentliga miljöer och till utställningar.
Genom glaset vill Lena förmedla delar av sitt samiska arv och sin kultur. Hon kombinerar gärna traditionella material med glas.
2014 blev hon utsedd till Asa Kitokstipendiat av Sameslöjdstiftelsen, ett arbetsstipendium som gav henne tid och möjlighet att fördjupa sig i vissa delar av duodje (slöjden). 
Hon valde då att titta närmre på specifika detaljer i den Lulesamiska dräkten, avve (bältet), garnpärlor och guohttáldahka (bälteshänget) med sina tillbehör.
I stipendiet ingick också att producera en utställning till Jokkmokks vintermarknad 2015.
Det mesta såldes snabbt så utställningen på Tráhppie är delvis ny både för Lena och publiken. 
Men temat ”Bálggám milta – utefter min stig” är det samma eftersom hon utgår från de detaljer hon studerade under sitt år som Asa Kitokstipendiat.