Guldkant eller riskbruk – om äldre och alkohol

Föreläsning om äldre och alkohol

Hur lever man ett hälsosamt liv? Är det bra med ett glas? Är det skadligare att dricka när man är äldre? Hur påverkar alkohol sjukdomar och läkemedel?