Hamnstaden Umeå

Hamnstaden Umeå

Välkommen till en interaktiv utställning för hela familjen, om livet förr i Umeå. Här får du leka och lära om arbete, familjeliv och nöjen tillsammans med springpojken Per. Prova att arbeta i handelsboden, laga mat i Pers kök, lasta av och på varor på lekbåten Nanna, gå ombord på ångbåten Egil och mycket mera. Tidstypiska kläder finns att låna.

Det är en sommardag i början av 1880-talet i Umeå. I hamnen står segelfartygen på rad, och där arbetar både vuxna och barn med att lasta av varor, som sedan ska säljas i stadens handelsbodar. En ångbåt står redo för passagerare Umeå–Stockholm, via Holmsund. På de smala gatorna ovanför hamnen trängs umebor, bönder, sjömän och hästdragna vagnar och på bakgatorna vallas korna till betet på Haga. Men lyssna, visst hörs det musik? Kan det vara en positivspelare som kommit till stan?

Utställningen ligger i Egilhallen på Gammliaområdet.

Gratis