Hej konsten! – Konstinköp under 10 år

Hej konsten! – Konstinköp under 10 år

Umeå konsthall firar 10 år under 2024! Det gör vi med en jubileumsutställning där du som besökare får möjligheten att uppleva ett urval av all den konst som berikat Umeå kommuns konstsamling under dessa år. Verken får tillfälligt lämna sina placeringar ute i kommunen och flytta in i konsthallen. Välkommen att säga hej till konsten!

Umeå kommuns konstsamling är till för alla som bor eller vistas i kommunen. Idag består samlingen av cirka 11 000 konstverk som är placerade utomhus och i kommunala verksamheter. Varje år köps det in nya verk av nutida yrkesverksamma konstnärer. I denna jubileumsutställning kan du se ett axplock av inköp gjorda under de senaste tio åren. Urvalet speglar en viktig del av den kommunala konstverksamhetens uppdrag; att skapa en så mångfacetterad samling som möjligt. Här finns en bredd av olika tekniker, uttryck och konstnärskap. I allas konstsamling behövs alla sorters konst.

Konst i vår närmiljö möter oss i vardagen, oavsett vilka vi är och hur våra liv ser ut. Konst kan beröra och utmana oss på olika sätt. Den kan inspirera en person och reta en annan. Konsten har förmåga att skapa perspektiv, reflektion och starta samtal. Den kan också skapa identitet och karaktär åt en plats och ibland bli ett landmärke. Att ge utrymme för konsten i de gemensamma rummen gör att den blir tillgänglig för fler. Därav kommer hela idén om en offentligt finansierad konst. Välkommen att säga hej till konsten!

Jubileumsutställningen är en del av Umeå konsthalls och Vävens 10-årsfirande och pågår fram till och med den 22 september 2024.