Historisk vandring på Västerbacken, Holmsund

Ralph Höber guidar oss genom den välbevarade miljön på Västerbacken och Sågverksmuseet, som är beläget på platsen. Söndag 12 juni kl 13.00.

Museet är inhyst i en av de gamla arbetarbostäderna och visar sågverksarbetarnas arbete, bostad och fritid. Miljön på Västerbacken är välbevarad med bl a arbetarbostäderna från 1800-talet, brukskyrkan och den gamla skolan.