HjärtLung Föreningen i Umeå, Medlemsmöte tisdag 24/4 kl 14.00

Medlemsmöte med representant från 1177.
Presentation av KOL-projekt
Bildvisning med Umeåbilder.

Representant från 1177, landstinget, informerar om deras tjänster.
En forskare informerar om KOL-projekt.
Per Rånes visar gamla bilder från 1800-talets Umeå och framåt i tiden. Fika och lotterier.