Humanisternas roll inom icke-religiös ceremoniverksamhet och krishantering.

Birgitta Wallin, Humanisterna Umeå, samtalar om sekulärhumanistiska ceremonier som t ex barnvälkomnande och begravning samt om Humanisternas eventuella roll som livsåskådningsaktör i kommunens POSOM-grupp. Monica Hultman, begravningsombud, deltar.