Hur kan Umeå bli en mer inkluderande stad?

Hur kan Umeå bli en mer inkluderande stad?

Kom och lyssna på en politikerdebatt.

Hur kan Umeå bli en mer inkluderande stad för både vuxna och barn?

Vi frågar Umeås kommunpolitiker
Peter Wigren (S)
Igor Hell (M)
Mariam Salem (MP)
Anna-Karin Kajsa Sjölander (C)
Hanna Lundin Jernberg (L)
Veronica Kerr (KD)
Gudrun Norborg (V)
Davis Kaza (Arbetarpartiet)
Namn kommer (FI!)

Tid: 18:00-19:30
Plats: Upplev Multisal, Umeå stadsbibliotek, våning 4

Vi bjuder på fika

Arr: Umeå stadsbibliotek, Rädda Barnen och Vän i Umeå, samt ett demokratiprojekt i samarbete med studieförbundet Bilda.
Med stöd av Demokratiskjutsen, Umeå kommun
Alla partier som varit med i Kommunfullmäktige de senaste två perioderna har blivit inbjudna till samtalet.