Hur mår samer i Sverige?

Hur mår samer i Sverige?

Ta del av resultaten från enkätundersökningen ”Samisk hälsa på lika villkor”. Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

De flesta samer i Sverige uppger att de har en god allmän hälsa och ett gott psykiskt välbefinnande. Det finns dock skillnader mellan samer och den övriga befolkningen i vissa hälsoutfall, livsvillkor och levnadsvanor. Detta är några av huvudfynden från enkätundersökningen ”Samisk hälsa på lika villkor” som genomfördes under våren 2021 i Sverige och som besvarades av 3 658 samer i Sverige i åldern 18–84 år.

Åhörare på plats har möjlighet att föra en dialog och ställa frågor direkt till föredragshållaren. Åhörare som medverkar digitalt kan ställa frågor i chatten.

Ingen anmälan krävs.

Föreläsare: Lena Mari Nilsson, projektkoordinator, Umeå universitet, medlem i forskargruppen Lávvuo vid institutionen för Epidemiologi och global hälsa