Hur ser framtidens Umeå ut?

Hur ser framtidens Umeå ut?

Sista delen i Umeå universitets berättarserie om Umeå 400 år vänder blicken framåt.

Plats: Ljusgården, Lärarutbildningshuset på Umeå universitet
Eller titta på Facebook och på live.umu.se/umea400/

Vi har ägnat jubileumsåret 2022 åt att göra nedslag i vår stads 400-åriga historia. Vi har pratat om krogliv, stadsdelars namn, litteratur, läkekonst, ofredsår, utbildning i Sápmi, mat och kärleksbekymmer. Men i det sista avsnittet tittar vi istället framåt och frågar oss: Hur ser framtidens Umeå ut? I panelen står fyra forskare och en student.

Niklas Arnberg, medicin
Johanna Björklund, teknik och naturvetenskap
Mattias Näsman, samhällsvetenskap
Glenn Sandström, humaniora
Amanda Wictorin, student

Vår moderator är Per Melander.