Husförhör – kunskapstest med efterfest

Husförhör – kunskapstest med efterfest

Föreläsning med Umeåprofessorn Daniel Lindmark.

Daniel Lindmark, professor i kyrkohistoria vid Umeå universitet,
berättar om husförhören och deras roll i kyrkans undervisnings- och folkbokföringssystem.
Hur var husförhören utformade och hur uppfattades de i slutet av husförhörsepoken vid sekelskiftet 1900?

Lokal: Upplev multisal, plan 4 i Väven
Hörslinga finns i lokalen.