Husmodersföreningen, hemsystern och hemtjänsten

Välkommen att lyssna till ett kapitel ur Umeås kvinnohistoria med idéhistorikern Kerstin Thörn.

Husmodersföreningarnas riksförbund bildades 1919 och 1923 grundades Umeå husmodersföreningen, med flera yrkesarbetande kvinnor i styrelsen. Kvinnorna organiserade sig för att förbättra husmödrarnas arbetsvillkor men också för att väcka opinion i samhällsfrågor.
Under 1920-talet anställde husmodersföreningen en ”hemsyster” som kunde hjälpa till att avlasta kvinnor som inte kunde utföra sina arbetsuppgifter i hemmet. Det ansvaret hade föreningen fram till 1944 då kommunen tog över verksamheten som senare blev det vi idag kallar hemtjänst.

Tid: 14.00-15.00 onsdag 3 oktober
Plats: Kvinnohistoriskt museum
I samarbete med Kultur för seniorer, Umeå kommun
Fri entre

Varmt välkomna!