Inspirationskväll för bokcirklar

Bokcirkelkväll för alla intresserade

En kväll fylld med läslust!
Vi ger tips på bra läsning, det finns bokcirkelkassar att låna, och tips på diskussionsfrågor
Kom till Fika om du vill gå med i en bokcirkel eller om ni redan är en bokcirkel som vill ha tips på bra bokcirkelläsning
Vi startar också en öppen bokcirkel kring en aktuell bok.
Kom och var med och låt dig inspireras!
Torsdag 3 mars kl 18.00 – 20.00
Lokal Fika! Plan 1 Väven
Fri entré