Inställt! Offentliga e-tjänster – både nytta och nöje

Vid detta tillfälle får du veta mer om e-tjänster från 1177 och folkbiblioteken i Umeå kommun.

Representanter från 1177 berättar om hur du kan göra dina vårdärenden när det passar dig. Så förnyar du recept, läser din journal och kontaktar vården genom att logga in på 1177.se.

Representanter från Statens servicecenter har meddelat att de ställer in sin medverkan.

Folkbiblioteken i Umeå kommun berättar om alla olika sätt du kan få tillgång till böcker på samt de mest uppskattade e-tjänsterna.

Var: Upplev multisal, plan 4, Väven

Välkomna!

Programmet är en del i All digital week.