Interaktiva installationer och kubansk samtidskonst

Just nu visar Bildmuseet två stora och internationella utställningar. I Rafael Lozano-Hemmers interaktiva rumsinstallationer på de två översta våningsplanen är du som besökare med och skapar konstverken. I utställningen ”The Spaces Between” ger verk av fjorton samtida konstnärer från Havanna inblickar i ett samhälle i förändring som länge varit slutet och isolerat.

Just nu visar Bildmuseet två stora och internationella utställningar. I Rafael Lozano-Hemmers interaktiva rumsinstallationer på de två översta våningsplanen är du som besökare med och skapar konstverken. I utställningen ”The Spaces Between” ger verk av fjorton samtida konstnärer från Havanna inblickar i ett samhälle i förändring som länge varit slutet och isolerat.

RAFAEL LOZANO-HEMMER / A DRAFT OF SHADOWS
Konstnären Rafael Lozano-Hemmer arbetar med robotstyrt ljus, radiovågor, rörelsesensorer, filmprojektioner, animeringar i realtid och platsspecifika ljud och röster. I hans storskaliga installationer möts det virtuella och det verkliga. Utställningen ”A Draft of Shadows” visar tre interaktiva verk som tillsammans upptar Bildmuseets två översta våningsplan. Han använder sig av den avancerade teknologi som omger oss i dagens samhälle och bjuder in besökaren att vara medskapare. Med hjälp av dina rörelser och din puls får verken ett eget liv bortom konstnärens kontroll. I ”Pulse Room” blinkar ett hav av glödlampor i takt med besökarnas hjärtslag och ”Frequency and Volume” är en lekfull ljudinstallation som besökaren påverkar med sin egen skugga. Utställningens tredje installation, ”The Year’s Midnight”, låter betraktaren se vit rök stiga ur sin egen blick.

THE SPACES BETWEEN / SAMTIDSKONST FRÅN HAVANNA
The Spaces Between berättar om den sociala och ekonomiska verklighet som tagit form på Kuba under de senaste åren. Utställningen presenterar fjorton konstnärer bosatta i den dynamiska och komplexa huvudstaden Havanna. Deras verk lyfter fram människorna, staden och de sociala och politiska förutsättningarna för livet där. Titeln The Spaces Between syftar på glappet mellan det som sägs och vad som är sant, mellan det förflutna och föreställningar om framtiden. Utställningen ger oss möjlighet att ta del av vardagsliv, utmaningar och angelägna frågor i ett samhälle som under lång tid varit slutet och isolerat från omvärlden.

Till utställningen hör ett program med performance, föreläsningar, visningar och filmer. Alla programpunkterna finns på vår sida för evenemang och föreläsningar:
http://www.bildmuseet.umu.se/sv/program/evenemang/