Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Bastusittningar för män och poddsamtal

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Bastusittningar för män och poddsamtal

Ögonblicksteatern bjuder in till bastusittningar för män, samt samtal och poddinspelning i samband med Internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Den 25 november uppmärksammar vi Internationella dagen mot våld mot kvinnor. För att uppmärksamma detta kommer vi på Ögonblicksteatern under Orange Week/En vecka fri från våld att arrangera aktiviteter den 24-25 november. Välkomna att anmäla er till:

1) Bastusittningar för män – med möjligheten att träna sig i förtroliga samtal.
2) Samtalspunkt ”Jämställdhet på mikronivå – så avskaffar vi våldet” (För alla)

Bastusittningarna och samtalet är gratis och del av Umeå 400 år.

Bakgrund

2019 startade vi på Ögonblicksteatern projektet Bastuklubben. Genom konst och vetenskap undersökte projektet makt, kvinnoliv och så kallade systerskapande praktiker utifrån bastun som rum och sammanhang. Projektet lät bygga en bastu på hjul, som agerade rum för research tillsammans med bastande kvinnor runtom i Västerbotten och Norrbotten. Bastun agerade även scenrum för scenkonstföreställningen Bastuklubben, som var en av många delar av projektets resultat. Temat för föreställningen var systerskap och förtroliga samtal och efter föreställningarna bjöds publikens kvinnor att själva basta i vagnen och samtala om sin tillvaro.

Projektet Bastuklubben syftade i stort till att samla in samt höja värdet och statusen på kvinnors erfarenheter och kunskap om omsorgsarbete, för att vidare presenteras som inspiration för förändringsarbete inom jämställdhetsfrågor. Vi tror att systerskap och förtrolighet, omsorg om sig själv och andra, kan förebygga våld och skapa ett mer jämställt samhälle. Detta är något en kan lära sig, det vi kallar att praktisera systerskap på mikronivå.

Hur kan jag eller min arbetsgrupp vara en del av aktiviteterna 24-25 november?

1) Bastustusittningar för män
– Torsdag 24 november kl. 13.00, 15.00, 17.00 och 19.00
– Fredag 25 november kl. 13.15 (i anslutning till samtalet)

Plats: I Bastuklubbens uppvärmda bastuvagn utanför Ögonblicksteatern, Västra Strandgatan 7B, Umeå.
Sittningen är 45 minuter.

Bastuklubbens bastuvagn på hjul har genom hela projektet berett plats för kvinnor och kvinnors möjlighet att organisera sig och dela med sig av sina liv. Nu öppnar vi istället upp bastun för män, och ger män möjlighet att basta tillsammans och träna på systerskap och nära samtal.

Vi erbjuder 5 bastusittningar exklusivt för män och mansgrupper. Tillsammans med en manlig samtalsledare ur Ögonblicksteaterns personal kommer gruppen att utgå från Bastuklubbens samtalskortlek för att träna sig i att öppna upp för nära samtal och medvetandehöjning.

Kortleken togs fram under projektets researchperiod och bastusittningar som ett metodmaterial för jämställdhetsarbete – en träning i att praktisera systerskap på mikronivå.

Bastun har plats för 6 personer per sittning utöver samtalsledaren. En bastar i det en känner sig bekväm i (handduk, badkläder). Ta med vattenflaska. Möjlighet att duscha på teatern finns.

Sittningarna är en del av Umeå 400 år.

2) Samtalspunkt: Jämställdhet på mikronivå – så avskaffar vi våldet
25 november kl. 12.00

Plats: På Ögonblicksteatern, Västra Strandgatan 7B, Umeå.
Samtalet är 45 minuter.

I samtalet vill vi belysa våldet samt systerskap som strategi på mikronivå för att förebygga våld. Med Umeå som exempel på hur kommuner jobbar med jämställdhet och våldsförebyggande arbete vill vi ställa frågor som “Var är vi nu och hur kommer vi längre?”

I samtalet hör vi Johanna Salander (projektet Bastuklubbens initiativtagare, och konstnärlig ledare och regissör på Ögonblicksteatern) samt inbjudna samtalsgäster från bland andra Centrum mot våld. Gästerna presenteras inom kort här på vår hemsida.

Samtalet spelas även in som podd för Bastuklubbspodden och är en del av Umeå 400 år.

Anmäl er till bastusittningar och/eller till samtalet via mail till: bokning@ogonblicksteatern.se eller ring 090-14 00 14.

– Uppge vilken tid du/ni vill basta, namn och telefonnummer till deltagarna för sittningarna.
– Ange hur många ni blir till samtalet.

Deltagandet är gratis.
Med stöd av Umeå kommun.

Missa inte heller att vi spelar vår föreställning ”Tusen år av oss” den 25 november kl. 19.00, även detta en del av uppmärksammande Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Biljetter bokas via Biljettcentrum: www.biljettcentrum.com/evenemang/tusen-ar-av-oss/