Isbrytartjejen

Isbrytartjejen

Mona Lindberg berättar och visar bilder från sin ovanliga arbetsplats, isbrytaren Ale

Berättande och visning av foto/filmklipp från en mycket annorlunda arbetsplats, isbrytaren Ale. Vi får veta vad som händer på den specialbyggda isbrytaren som utöver bryta is i Bottenviken även kan göra det i Vänern och har möjlighet passera Göta kanal.
I en normalt mansdominerad arbetsplats så får vi lyssna på Mona Lindberg som berättar om arbetet ur ett kvinnligt perspektiv. I en framtid ska fler fartyg angöra hamnar i norr och därför kommer isbrytarnas betydelse att öka. Utan isbrytare stannar norra Sveriges fartygstrafik.

Eng.
Stories and photo/film clips from a very different workplace, the icebreaker Ale. In a male-dominated workplace, we get to listen to Mona Lindberg who talks about the work from a female perspective. In the future, more ships will call at ports in the north and therefore the importance of icebreakers will increase. Without icebreakers, northern Sweden’s ship traffic stops.