Julkonsert med Björkstakören och Umeå manskör

Julkonsert med Björkstakören och Umeå manskör

Välkommen att lyssna till julens sånger med Björkstakören under ledning av Klas Hjelte och Åsa Wendel, och Umeå manskör. Solist Ania Winek-Albertsson.