Jullov på Bildmuseet

Jullov på Bildmuseet

Under skolornas jullov är Bildmuseets bildverkstad öppen men obemannad.

Upplev konsten med hjälp av foldern Upptäcktsfärden. Den vägleder barn, unga och nyfikna vuxna som vill utforska konsten tillsammans. I bildverkstaden finns enklare material framdukat för att skapa inspirerat av utställningen Architectures of Transition.

Gratis