Kallelse till årsmöte Gafsele VVO

Gafsele Viltvårdsområde kallar till årsmöte fredagen den 29/7 kl 18:00 i
Gafsele bygdegård.