Kärleksbekymmer och en kokbok som blev historisk

Kärleksbekymmer och en kokbok som blev historisk

Del 5 i Umeå universitets berättarserie om Umeå400 fokuserar på 1700-talet:
– Kärleksbekymmer under 1700-talet, Ina Lindblom
– Cajsa Warg, en kulinarisk pionjär, Ulrica Söderlind

Del 5 i berättarserien om Umeå400 fokuserar på 1700-talet:

Kärleksbekymmer under 1700-talet, Ina Lindblom:
Under 1700-talet blev äktenskap som baserades på kärlek ett allt starkare ideal – ett ideal som till stor del spreds genom romanen. Samtidigt ingicks äktenskap ofta på grund av praktiska och ekonomiska skäl. Konflikten mellan kärlek och social status var ett ständigt tema för Ume-prästen Pehr Stenberg i hans jakt efter en maka. Samtalet baseras på Stenbergs självutlämnande levnadsskildring.

Cajsa Warg, en kulinarisk pionjär, Ulrica Söderlind:
År 1755 utkom kokboken ”Hjelpreda I hushållningen för unga Fruentimber” av mamsell Cajsa Warg. Det blev startskottet för en makalös boksuccé, boken gavs ut i 14 upplagor och översattes till flera andra språk. Warg går ur tiden år 1769 och hinner således inte se hela omfattningen av sitt arbete. Hon gravsätts i samma kor i Clara Kyrka, Stockholm, som sina arbetsgivare, vilket bara det är enastående. Samtalet handlar om Wargs kokkonst i förhållande till tre andra svenska 1700-tals kokböcker.

Moderator: Jakob Mjöbring.

Titta även live på Facebook och på live.umu.se/umea400

Kontakt:
Ina Lindblom, ina.lindblom@umu.se
Ulrica Söderlind, ulrica.söderlind@umu.se
Jonas Ericson, projektledare, jonas.ericson@umu.se 070-666 1889