”KGF – kyrklig plantskola i brytningstid”

Föredrag av Anders Rodén, rörelsens gen.sekreterare 1971-73.
Efter fikarast, Stiftshistoriska sällskapets årsmöte.
Fredag 20/3, kl 19.00 i Ålidhemskyrkan.