Kjell Rautio: Vi är inte maskiner

Kjell Rautio: Vi är inte maskiner

Ett högaktuellt samtal om socialförsäkringarna med Kjell Rautio, mångårig utredare på LO och debuterande författare.

”Vi är inte maskiner” handlar om framväxten av socialförsäkringarna i allmänhet och sjukförsäkringen i synnerhet. Kjell Rautio, mångårig välfärdsutredare på LO, väver samman egna yrkeserfarenheter med maktanalys i en bred samhällspolitisk berättelse. Hör honom i ett samtal kring boken, utmaningarna vi står inför och de dagspolitiska reformerna som behöver genomföras på sjukförsäkringsområdet.

Evenemanget webbsänds live på https://www.umea.se/upplevaochgora/kultur/kulturforseniorer/digitalaforelasningar.4.5c850d8018b3b4dc3f27680d.html

Datum: Torsdag 25 april
Tid: 14.00-15.00
Lokal: Kajscenen, plan 1

Arrangeras i samarbete med Umeå stadsbibliotek, ABF Umeå, LO, Funktionsrätt Västerbotten och Kultur för seniorer