Konsert: När jag sluter mina ögon

Konsert: När jag sluter mina ögon

Umeå Barockkör framför musik ur bland annat operan ”Orfeus och Eurydike” av C.W. Gluck, under ledning av dirigenten Esther von Schoenberg. Oda Hochscheid, mezzosopran. Tatiana Söderström, orgel och piano.

Plats: Västerslättskyrkan

Längd: Ca 60 minuter

Med reservation för eventuella ändringar (se webbplats).