Konsert och poesiafton

Konsert och poesiafton

Musik av Gunnar de Frumerie och dikter av Pär Lagerkvist. Anna Sundström Lindmark, diktläsning; Lisbeth Fors Malm, sopran; Eva Lindgren, tvärflöjt; Peter Sundström, piano.

Plats: Mariakyrkan

Längd: Ca 60 minuter

Med reservation för eventuella ändringar (se webbplats).