Konsert: Vuxenkörfest

Konsert: Vuxenkörfest

Sveriges kyrkosångsförbund arrangerar körfest i Umeå. 300 personer från hela Sverige bildar kör och bjuder på ett blandat program med bland annat Earth Song av Frans Ticheli och Sommarpsalm av Waldemar Åhlén. Musikalisk ledare: Jonas Östlund.

Plats: Umeå stads kyrka

Längd: Ca 60 minuter

Med reservation för eventuella ändringar (se webbplats).

Arrangörer: Sveriges kyrkosångsförbund, Umeå pastorat, Luleå stifts södra kyrksångsförbund och Sensus