Konsert ”Waves”

Konsert ”Waves”

Anna-Maria Wedman, oboe. Kristen Jansen Brodin, flöjt. Richard Öberg, piano. Spelar bland annat Coastal Kaleidoscope av Alyssa Morris.

Plats: Tegs kyrka
Längd: Ca 60 minuter

Med reservation för eventuella ändringar (se webbplats).