Krukväxtmarknad och föreläsning ”Odla i växthus”

Månadens möte inleds med Krukväxtmarknad och följs av föreläsning om växthusodling.

18.00-19.00 Sälj dina frösådder, sticklingar eller delade växter – och köp av andra till ett förmånligt pris. Se mer information på www.umeatradgard.se
19.00 Sonja Marklund, Forslunda ger råd och tips på hur vi ska lyckas med vår hobbyodling i växthuset.
Tegs församlingsgård, Umeå. Fika ingår. Varmt välkomna!