Kulturkrabater – för de yngsta

Kulturkrabater – för de yngsta

Kulturträffar för barn mellan 1-2 år tillsammans med vuxen.
Det är gratis att vara med, men du behöver anmäla dig i förväg. Max tio deltagare.

Har du frågor eller vill anmäla dig, hör av dig på mejl till Holmsunds bibliotek: holmsundsbiblioteket@umea.se

I Programrummet, Holmsunds bibliotek följande datum:
Fredag 6 oktober 14.00-14.45
Fredag 20 oktober 14.00-14.45
Fredag 1 december 14.00-14.45