Kvinnor visar vägen

Kvinnor visar vägen

Välkommen att lyssna på Kerstin Thörn som berättar om Umeås kvinnohistoria!

Kvinnor i Umeå har varit verksamma inom de flesta av samhällets arenor, stora som små. Det är något vi i dag kanske tar för givet, men att det även var så förr i tiden talas det mindre om.

Evenemangsbild: Veronica Hultman, ABF