Lär, umgås och trivs!

Lär, umgås och trivs!

Peder Aléx från Umeå Senioruniversitets ger informations om deras spännande och intressanta utbud av föreläsningar och studiecirklar. Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

Umeå Senioruniversitet erbjuder ett stort utbud av föreläsningar och studiecirklar. Ordförande Peder Alèx berättar om tankarna bakom föreningens slogan: Lär, Umgås och Trivs! Vi lär ju så länge vi lever och det lär också finnas ett samband med att lärandet förlänger livet.

När vi lär oss något som är lite svårt eller komplicerat är det alltid en fördel att göra det tillsammans med andra. På Umeå Senioruniversitet finns möjlighet att umgås, diskutera, ifrågasätta och ha skoj. Där trivs man helt enkelt!