Larissa Sansour / Heirloom

Utifrån de nya restriktionerna för att stoppa spridningen av covid-19 håller Bildmuseet tillfälligt stängt tillsvidare. Följ oss gärna i sociala medier under tiden. Där fortsätter vi med guidade visningar, bildverkstad och evenemang i digital form.

I Bildmuseets utställning Heirloom [Arvegods] tar Larissa Sansour med oss till en dystopisk framtid där jorden drabbats av ekologisk kollaps. Där gör den mänskliga klonen Alia upp med tidigare generationers trauman, livsmål och drömmar. Vilka berättelser övertar vi från tidigare generationer? Hur formas våra liv av detta arvegods?

Hjärtat i utställningen är den tvåkanaliga science fiction-filmen In Vitro [I odlingsglas]. Efter en miljökatastrof tvingas människor att leva under jord, och en övergiven kärnkraftsreaktor fungerar som fruktträdgård. I den underjordiska anläggningen ligger trädgårdens skapare Dunia på sin dödsbädd, när 30-åriga Alia kommer för att besöka henne. Till utställningen hör också en installation med en monumental skulptur, Monument for Lost Time [Monument över förlorad tid].

Larissa Sansour (f.1973, Jerusalem) är en danskpalestinsk konstnär och regissör baserad i London. Hennes filmer har visats på filmfestivaler och konstmuseer över hela världen. Verken i utställningen har skapats i samarbete med författaren och konstnären Søren Lind och visades för första gången i den danska paviljongen på Venedigbiennalen 2019 på uppdrag av Statens Kunstfond i Danmark.

Tack till Statens Kunstfond i Danmark.