Lo Ragnar & Nino

Lo Ragnar & Nino

Poesifest i myrmarken. Två poeter i utkanten av det ännu skrivna.

Två poeter i utkanten av det ännu skrivna. Lo Ragnar Lindström från Skellefteå och Nino Mick från Göteborg. Om Lucifer som störtat ned i själens botten. Om kroppar som vilar i myrmarken, på väg att resa sig upp.

I dikten Anna jag vet lägger en poet fast sin position: ”Jag är småstad, jag är trans, jag är myrar, jag är revolutionär kärlek”. Orden är Lo Ragnar Lindströms som i höst turnerar tillsammans med Göteborgsbaserade Nino Mick, svensk mästare i poetry slam 2013. Lo Ragnar & Nino är en poesikväll i två akter där nyskrivna texter blandas med nyskriven musik. Lo Ragnar Lindström diktar om sin hembygd Västerbotten: om myrarna och skogarna, om arvet och vad hemma är. Men också om att äga rätten till sin kropp och sin kärlek i det som är hemma. I knivskarpa ögonblicksbilder av årstidernas växlingar en kärlekshistoria om att hitta hem i en annan person. Sommaren 2022 vann Lo Ragnar Lindström Aftonbladet Kulturs skrivartävling Min eld med sin uppmärksammade diktsvit Kroppar i myrmarken som också framfördes på årets Littfest.

Nino Mick blev svensk mästare i poetry slam 2013 och har också tilldelats Svenska kyrkans kulturpris 2015. Ninos poesi gör upp med arvet från en kristen tro och kyrka. Här skildras också sexualitet, familjeband och kärleksrelationer. Under poesikvällen framför Nino sin nya diktsvit Hej helvetet som beskrivs som en resa till själens botten. Berättare är Lucifer, som mår skit. Hen har störtats från himlen och söker desperat ett språk för upplevelsen och sorgen. I processen hamnar hen i krig med både sig själv, en flock svarta får och Gud. Är Lucifer dömd för evigt?

Lo Ragnar och Nino skriver platser och positioner som befinner sig i poetisk skugga. De har helt egna uttryck men också gemensamma beröringspunkter.