Loulou Cherinet / State Design

Loulou Cherinet / State Design

I sitt konstnärskap undersöker Loulou Cherinet hur politik manifesteras och tar sig uttryck i vår fysiska miljö och i våra kroppar. Hur formas vi av de strukturer och system som omger vårt samhälle och hur påverkar de hur vi förhåller oss till och interagerar med varandra?

Motiven till målningarna är hämtade från Öbacka strand, en stadsdel i Umeå, men skulle kunna föreställa vilken svensk stad som helst. Det är omsorgsfullt planerade områden som syftar till att göra vår livsmiljö bättre. Som Loulou Cherinet ser det kan en perfekt planerad miljö också riskera att andra, mer existentiella, behov blir förbisedda.

Inspirerad av historiska panoramamålningar och cykloramor har Loulou Cherinet skapat en installation som omsluter betraktaren och där vi själva måste navigera i motivet. Den är inte bara en avbild av stadsrummet utan representerar även de system som vi byggt vårt samhälle på. På samma gång som den det kan uppfattas som ett skydd kan det även upplevas som om det stänger betraktaren inne.

State Design är producerad av Bildmuseet och Loulou Cherinet har skapat konstverken på plats i Umeå.