Lunchvisningar i Umeå konsthall

Umeå konsthalls konstpedagog ger en kort introduktion till utställningen ”Tillvaron som klot – berättelser ur konstarkivet”. I utställningen kan du se verk ur Umeå kommuns konstsamling av Lena Cronqvist, Britta Marakatt-Labba och Torsten Renqvist med flera.

Kostnadsfritt och ingen anmälan krävs, men begränsat antal platser med max. 10 personer. Vi följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och är noga med att hålla avstånd till varandra. Visningen sker på svenska. Välkommen!

Läs mer om utställningen som visas till och med den 26 september på www.umea.se/konst, under Umeå konsthall/Pågående utställningar: https://www.umea.se/upplevaochgora/kultur/konst/umeakonsthall/pagaendeutstallningar.4.5d9221f0174f9921146163f.html

När: Torsdagar den 2, 9, 16 och 23 september
Tid: Klockan 12.30-12.50 cirka
Plats: Umeå konsthall, plan 3 i Väven