Markkontroll

Bildmuseets utställning Markkontroll utforskar samband mellan växter, politik och historia. Den samlar verk av samtida konstnärer som intresserar sig för botanikens politiska dimensioner: växter som handelsvara, växters cirkulation i världen och klassifikationen av dem.

När man betraktar människans historia genom botanikens prisma aktualiseras frågor om makt, framtid och människans roll i den levande världen. Via handel, imperiebyggen och globalisering har frön och växter rört sig mellan kontinenter och lämnat spår i landskap, språk och kunskap. I många fall har vetenskapens kartläggning av arter gått hand i hand med västvärldens jakt på nya territorier att erövra.

Medverkande konstnärer: Maria Thereza Alves, Gerd Aurell, Hanan Benammar, Céline Condorelli, Suzanne Husky och Mónica de Miranda. Utställningen är producerad av Bildmuseet och sammanställd av Clelia Coussonnet och Sofia Johansson.