Med himlen under våra fötter

En dag om pilgrimsvandring och pilgrimskultur med biskop Martin Lind.
Ålidhemskyrkan sön.12/3 14.00–18.00 ingen kostnad och ingen anmälan.

En dag om pilgrimsvandring och pilgrimskultur med biskop Martin Lind.
Ålidhemskyrkan sön.12/3 14.00–18.00 ingen kostnad och ingen anmälan.