Nattfjärilarnas hemliga liv – vittja fjärilsfällor med Andreas Press, SLU

Nattfjärilarnas hemliga liv – vittja fjärilsfällor med Andreas Press, SLU

Följ med fjärilsexperten Andreas Press, SLU och töm fjärilsfällor på Umeå campus. Vi ses vid SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitet) huvudentré kl 08.00

Den 22 maj firar vi den biologiska mångfaldens dag. Då går också startskottet för Campus Biodiversity Challenge – ett internationellt samarbete och en tävling mellan 17 lantbruks- och livsvetenskapsuniversitet i 13 europeiska länder. Under senvåren och försommaren, 22 maj till och med 30 juni, gäller det att hitta och rapportera så många arter som möjligt som förekommer på dessa universitets campusområden.

Sveriges lantbruksuniversitet är ett av de medverkande, och det enda svenska universitet.
Det anordnas ett antal olika artinventeringsaktiviteter mellan den 22 maj-30 juni på SLU:s campus i Alnarp, Skara, Uppsala, Skinnskatteberg och Umeå.

Tisdag 23 maj har du möjlighet att följa med SLU:s fjärilsexpert Andreas Press som vittjar fjärilsfällor på campusområdet i Umeå. Vi träffs vid Sveriges lantbruksuniversitets huvudentré kl 08.00.