Naturvärden i skogen

Naturvärden i skogen

Yasmine Kindlund, skogsekolog, föreläser om naturvärden i skogen.
Hur ser en naturskog ut? Varför finns det så många rödlistade arter? Kindlund pratar om naturvärden, skogshistorik och det polariserade läget i skogsfrågan idag.

Holmsunds bibliotek
Torsdag 2 februari kl. 18.00-19.00. Fri entré. Gratis biljetter släpps 19 januari.

I samarbete med ABF.

Foto: Isak Vahlström