Naturvärden i skogen

Naturvärden i skogen

Yasmine Kindlund, skogsekolog, föreläser på Grubbebiblioteket om naturvärden i skogen.

Hur ser en naturskog ut? Varför finns det så många rödlistade arter?

Yasmine Kindlund pratar om naturvärden, skogshistorik och det polariserade läget i skogsfrågan idag.

Föreläsningen är gratis men antalet platser begränsat. Boka biljett på grubbebiblioteket@umea.se eller 090-163389.

Evenemangsfoto: Isak Vahlström