Orgelmusik i Himlaborgen: Mot ett ljus för stort att förstå

Orgelmusik i Himlaborgen: Mot ett ljus för stort att förstå

Organist Anders Winterstam. I anslutning till askonsdagsmässan kl 18.00. Titeln är ett citat från en finsk bön. Musik av bland andra Healey Willan och Hendrik Andriessen.

Plats: Tegs kyrka
Längd: Ca 45 minuter

Med reservation för eventuella ändringar (se webbplats).