Överförmyndarenheten informerar

Överförmyndarenheten informerar

Åsa Pålsson Stråe och Jens Arnfjell Njajta från överförmyndarenheten berättar om godmanskap och framtidsfullmakt. Du får information om vad det innebär att vara eller ha god man, vem som kan bli eller få god man och vad den gode mannen gör. Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15, Umeå