Passion för livet

Passion för livet

Du får information om Passion för livet – bästa möjliga liv – hela livet. Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

Victoria Kreuger från Medborgarskolan informerar om Passion för livet som är ett program för seniorer, blivande seniorer och anhöriga. Programmet riktar sig till dig som tillsammans med andra vill skapa möjlighet till att förändra och förbättra din hälsa och livskvalitet.

Arrangemanget sker i samverkan med Medborgarskolan.

Ingen anmälan.

Föreläsare: Victoria Kreuger, utbildad handledare för Passion för livet, Medborgarskolan