Passion för livet – anmälan till grupp

Passion för livet – anmälan till grupp

Vill du lära dig mer om hälsa och levnadsvanor, förbättra din livssituation och få bästa möjliga liv hela livet? Nu har du chansen att anmäla dig till grupp i Passion för livet. Seniortorget, Renmarkstorget 15.

Passion för livet är ett program för seniorer och riktar sig till dig som tillsammans med andra vill lära dig mer om hälsa och levnadsvanor och som vill göra förändringar som påverkar din livskvalitet. Vid träffarna, som leds av utbildad handledare, är det fokus kring teman som enligt forskning påverkar hälsa och livskvalitet. Du får inspiration, insikt och förståelse för hur man genomför livsstilsförändringar och att pröva förändringarna hemma. Det handlar om att gå från ord till handling.

För mer information och anmälan, besök Seniortorgets hemsida.
Arrangemanget sker i samverkan med Medborgarskolan.