Play 3.0

Play 3.0

Sirqus Alfon förenar gatuteaterns publikinteraktion med sin passion för innovativ teknologi. I Play 3.0 utforskar de lekens värld med iPad-masker, vilda cirkuskonster och elektropop.

Berättelsen om Sirqus Alfon börjar på Prags, Köpenhamns och Berlins gator. Ett kompisgäng som snabbt fångar publikens uppmärksamhet och tar med sig den viktiga interaktionen med publiken till de stora scenerna. Otyglad galenskap, vilda cirkuskonster, videospelsestetik och stor passion för innovativ teknik har renderat gruppen utmärkelser som ”Overall Pick of the Fringe Award” på Adelaide Fringe och ”Best Circus” på World Fringe i Perth. Med sin högteknologiska samtida cirkus har de också hänfört och överraskat publik och domare i ”America’s got talent” och i ”World’s got talent” i Kina.

Deras nya ”Play 3.0” utspelar sig i en surrealistisk värld där punkig elektropop möter laser, artificiell intelligens och en stor portion humor. Med teatermasker i form av bildskärmar uppgraderar Sirqus Alfon ett av teaterns äldsta grepp. Den sceniska illusionen förhöjs när den fysiska skådespelaren går in i den animerade scenografin – utan att förlora teaterns element av live och osäkerhet, av här och nu.

Sirqus Alfon vill övertyga sin publik om att allt är möjligt, som det ju är i den operfekta lekens värld. I mötet mellan det digitala automatiserade och det mänskligt operfekta söker och finner Sirqus Alfon sin magi.