PS Poesiija Sápmi – Poesisöndag på Umeå stadsbibliotek

Poesisöndag i samiska veckan
Söndag 5 mars klockan 13.00
Upplev multisal, Umeåstadsbibliotek plan 4

Uppläsningar av dikt och litteratur från de olika samiska språken. Bland andra medverkar Thea Viklund och Anne Wuolab, ordförande i Bàgo skribent och författarförening. Bàgo har som målsättning att stärka och utveckla samisk litteratur.