Psykisk hälsa och suicidprevention

Psykisk hälsa och suicidprevention

Behöver du vara expert för att hjälpa andra som har självmordstankar? Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15.

Kevin presenterar fakta och myter om självmord och vi får lära oss mer om hur vi kan stötta varandra som medmänniskor.

I detta viktiga föredrag får du bland annat ta del av hur man kan prata om självmordstankar och vilket stöd som finns för anhöriga och personer med självmordstankar eller suicidnära beteende. Självmord går att förebygga.

Tillfället avrundas med gemensam frågestund. För åhörare som är med på Seniortorget finns Kevin kvar för samtal efteråt.

Ingen anmälan krävs.

Föreläsare: Kevin Norberg, samordnare suicidprevention, Umeå kommun