Psyykkinen terveys ikääntyessä / Psykisk hälsa hos äldre

Luento on suomenkielinen / Föreläsningen är på finska

TORSTAI 19/11 klo. 13.00-16.00
Psyykkinen terveys ikääntyessä
Paikka: Upplev Multisal, plan 4, Väven

Osa 1: Ikääntyminen – riskit ja mahdollisuudet. Miten vanhuudesta voi tulla paras mahdollinen ja kuinka voimme estää yksinäisyyttä ja psyykkistä mielensairautta.

Osa 2: Kuinka pääset käyntiin ja onnistut elämäntapamuutoksessa? Jopa pieni askel on edistymistä. Koskaan ei ole liian myöhäistä etkä sinä ole liian vanha!

Luennoitsija: Robert Storbacka, PTP – psykologi, Geriatrinen centrum, Norlannin yliopistollinen sairaala

Luento on suomenkielinen!
Ilmoittaudu viimeistään torstaina 12/11 riitta.paivarinta@umea.se

Järjestäjä: Uumajan kunnan koordinaattorit suomen- ja meänkielen hallintoalueille & Kultturia senioreille

TORSDAG 19/11 kl.13.00-16.00
Psykisk hälsa hos äldre
Plats: upplev Multisal, plan 4, Väven

Del 1: Att bli äldre – risker och möjligheter. Hur kan ålderdomen bli så bra som möjligt och hur kan vi motverka att hamna i ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa?

Del 2: Hur du kommer igång och lyckas med en livsstilsförändring? Även små steg är bättre än inget. Det är aldrig för sent och du är aldrig för gammal!

Föreläsare: Robert Storbacka, PTP – psykolog, Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus

Föreläsningen är på finska!
Anmälan senast torsdag 12/11 till riitta.paivarinta@umea.se

Arrangör: Umeå kommuns samordnare för förvaltningsområde finska och meänkieli & Kultur för seniorer