Riggat – Petter Larsson

Ordcafé, Bokcafé Pilgatan

Vi tycks ha lärt oss att ojämlikhet är rättvist. I boken avtäcks ett samhälle riggat till de rikas och välutbildades fördel. Petter Larsson är journalist på ETC och Aftonbladet. I temaserien Till demokratins försvar.