Rörelse hela livet!

Rörelse hela livet!

Kom och lyssna till när Umeå Gymnastikförening/Gymmix informerarom sin verksamhet och vikten av rörelse hela livet. Föreningen firar 90 år med rörelseglädje. Du får också möjlighet att vara med vid ett ledarlett stående yogaprogram och sittgympaprogram.

Begränsat antal platser. Ingen föranmälan. Seniortorget, Renmarkstorget 15.